Godišnji (globalni) plan i program, ciljevi i zadaci – Tehničko i informatičko obrazovanje (V_2014/15)

GODIŠNJI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA
Školska 2014/15. godina

Nastavni predmet: TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE
Razred: V
Godišnji fond časova: 72

Nastavna tema (oblast) sa brojem časova, ukupno=obrada+ostali tipovi časa:
1. Uvod (4=3+1)
2. Grafičke komunikacije (8=4+4)
3. Informatičke tehnologije (16=8+8)
4. Od ideje do realizacije (8=2+6)
5. Materijali i tehnologije (12=6+6)
6. Energetika (4=2+2)
7. Konstruktorsko modelovanje – moduli (12=3+9)
8. Saobraćaj (8=3+5)

CILJ I ZADACI
Cilj – Cilj nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi jeste da se učenici upoznaju sa tehničko-tehnološkim razvijenim okruženjem, kroz sticanje osnovne tehničke i informatičke pismenosti, razvojem tehničkog mišljenja, tehničke kulture, radnih veština i kulture rada.

Ostali ciljevi i zadaci predmeta su da učenici:
– steknu osnovno tehničko i informatičko vaspitanje i obrazovanje;
– stiču osnovna tehničko-tehnološka znanja, umenja, veštine i osposobljavaju se za njihovu primenu u učenju, radu i svakodnevnom životu;
– shvate zakonitosti prirodnih i tehničkih nauka;
– saznaju osnovni koncept informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), saznaju uloge ICT u različitim strukama i sferama života;
– upoznaju rad na jednom od operativnih sistema i nekoliko najčešće korišćenih korisničkih programa i steknu navike da ih koristi usvakodnevnim aktivnostima;
– nauče upotrebu računara sa gotovim programima za obradu teksta, za grafičke prikaze, interfejs i internet;
– razvijaju stvaralačko i kritičko mišljenje;
– razvijaju sposobnost praktičnog stvaranja, odnosno da realizuju sopstvene ideje prema sopstevenom planu rada i afirmišu kreativnost ioriginalnost;
– razvijaju psihomotorne sposobnosti;
– usvoje pretpostavke za svesnu primenu nauke u tehnici, tehnologiji i drugim oblicima društveno korisnog rada;
– savladavaju osnovne principe rukovanja različitim sredstvima rada, objektima tehnike i upravljanja tehnološkim procesima;
– razvijaju preciznost u radu, upornost i istrajnost prilikom rešavanja zadataka;
– stiču radne navike i osposobljavaju se za saradnju i timski rad;
– komuniciraju na jeziku tehnike (tehnička terminologija, crtež);
– steknu znanja za korišćenje mernih instrumenata;
– na osnovu fizičkih, hemijskih, mehaničkih i tehnoloških svojstava odaberu odgovarajući materijal za model, maketu ili sredstvo;
– prepoznaju elemente (komponente) iz oblasti građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike, elektronike i da ih komponuju u jednostavnije funkcionalne celine (grafički i kroz modele, makete ili     predmete);
– razumeju tehnološke procese i proizvode različitih tehnologija;
– prepoznaju prirodne resurse i njihovu ograničenost u korišćenju;
– prilagode dinamičke konstrukcije (modele) energetskom izvoru;
– odaberu optimalni sistem upravljanja za dinamičke konstrukcije (modele), izrade ili primene jednostavniji program za upravljavljanje preko računara;
– upoznaju ekonomske, socijalne, tehničko-tehnološke, ekološke i etičke aspekte rada i proizvodnje i njihov značaj na razvoj društva;
– primenjuju mere i sredstva za ličnu zaštitu pri radu;
– znaju mere zaštite i potrebu za obnovu i unapređenje životnog okruženja;
– na osnovu znanja o vrstama delatnosti i sagledavanja svojih interesovanja pravilno odaberu svoju buduću profesiju i dr.

Operativni zadaci – učenici treba da:
– se upoznaju sa tehnikom, tehničkim dostignućima i značajem tehničkog i informatičkog obrazovanja;
– se upoznaju sa programom tehničkog i informatičkog obrazovanja;
– se upoznaju sa organizacijom rada u kabinetu za tehničko i informatičko obrazovanje i merama zaštite;
– upoznaju put od ideje do realizacije;
– upoznaju pribor za tehničko crtanje i razviju veštinu njegovog korišćenja;
– upoznaju osnovne elemente tehničkog crtanja: format, vrste linija, prikazivanje predmeta (skica, crtež), kotiranje i razmeru;
– nauče prikazivanje svoje ideje pomoću skice i tehničkog crteža;
– nauče da nacrtaju jednostavan tehnički crtež pomoću računara;
– nauče da realizuju svoju ideju uz primenu konstruktorskih kompleta i gotovih elemenata;
– nauče kako se vrši izbor materijala za realizaciju svoje ideje, kao i redosled operacija i alata pri oblikovanju materijala;
– nauče da izrade jednostavnije statičke i dinamičke modele i makete od delova iz konstruktorskog kompleta i gotovih elemenata, prema odgovarajućim uputstvima i svojim idejama;
– nauče samostalno da izrade jednostavnije predmete po svojoj ideji pomoću odgovarajućeg pribora i ručnog alata, primenom osnovnih radnih operacija od lako obradivih materijala i gotovih elemenata;
– znaju nazive i funkciju osnovnih i dopunskih uređaja računara;
– nauče da uključe računar i znaju funkciju tastature, upoznaju neke mogućnosti upotrebe računara sa gotovim programima;
– nauče da koriste računar za ispisivanje teksta i za jednostavnije tehničke crteže bez programiranja;
– upoznaju vrste i karakteristična svojstva lako obradivih materijala: drvo, papir, tekstil, koža, plastične mase;
– upoznaju osnovne principe mehaničke obrade materijala;
– nauče pravilno da koriste pribor i alat za mehaničku obradu materijala;
– nauče da razrade tehnološki postupak;
– se upoznaju sa značajem, vrstama i osnovnim izvorima energije;
– upoznaju mogućnosti korišćenja energije sunca, vetra i vode;
– se navikavaju na štednju energije;
– steknu predstavu o četiri osnovna vida saobraćaja: drumski, železnički, vodeni i vazdušni;
– steknu znanje o načinima regulisanja drumskog saobraćaja;
– upoznaju osnovna pravila i propise kretanja pešaka i bicikla u javnom saobraćaju;
– upoznaju horizontalnu, vertikalnu i svetlosnu signalizaciju u saobraćaju.

Godišnji (globalni) plan i program rada za V razred zajedno sa godišnjim planom i programom koji je razvrstan po nastavnim jedinicama, možete pogledati i preuzeti klikom na link:
Godišnji plan_Tehničko i informatičko obrazovanje_V_2014-15

Planovi i programi bi trebalo da posluže roditeljima kako bi se upoznali sa sadržajem i obavezama kako bismo ostvarili vaspitno-obrazovne ciljeve i zadatke iz predmeta. Naročito je bitno istaći šta je potrebno nabaviti od pribora, alata i materijala za sve predviđene radne vežbe i praktični rad. A, kolegama da bi mogli da razmenimo iskustva u cilju poboljšanja realizacije plana i programa.

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s